دانلود آهنگ جدید | دانلود فیلم جدید | دانلود سریال جدید

دانلود آهنگ جدید | دانلود فیلم جدید | دانلود سریال جدید
پاور 18 صفحه ای رشته معماری   چشم انداز کلی : سازه های دینامیکی سازه هایی هستند که در حال حرکت خود را برای انطباق با تص ـ ورات ان ـ سانی تغییر می دهند; این  ساختمانها جهت حرکت خورشید را تعقیب می کن ـ ند و به سمت جهت وزش باد تغییر جهت می دهند .  بنابراین همس ـ از شدن با طبیعت باعث می شود این بناها ان ـ رژی م ـ ورد نی ـ از خود را تأمین کنند . این نوع معماری قابلیت چرخش 360 درج ـ ه ب ـ رای ای ـ جاد  دید گ ـ سترده ای نس ـ بت به ج ـ هان، طبیعت، آینده و زندگی دارد . ...

(0 لایک)
برچسب‌ها: , , , , , , , ,

نویسنده:

جمعه 16 مهر 1395 - 23:09