دانلود آهنگ جدید | دانلود فیلم جدید | دانلود سریال جدید

دانلود آهنگ جدید | دانلود فیلم جدید | دانلود سریال جدید
در این بخش این پرسشنامه در راستای یک پژوهش دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و به منظور سنجش رضایت شهروندان از گسترش بلندمرتبه‌سازی شهر تهیه و تنظیم شده است، برای دانلود قرار داده شده است. این پرسشنامه با فرمت PDF و در 3 صفحه می‌باشد.  ...

برچسب‌ها: , , , , , , ,

نویسنده:

شنبه 15 آبان 1395 - 01:46

ادامــه مطلــب

در این بخش پرسشنامه ارزیابی اهمیت مولفه های کیفیت زندگی شهری از دیدگاه شهروندان شهر برای دانلود قرار داده شده است. این پرسشنامه در 3 صفحه و با فرمت PDF می‌باشد.  ...

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

نویسنده:

شنبه 15 آبان 1395 - 01:44

ادامــه مطلــب
در این بخش پرسشنامه‌ بررسی تجهیزات و تاسیسات شهری  یک محله از منظر مردم برای دانلود قرار داده شده است. این پرسشنامه در 5 صفحه و با فرمت PDF می‌باشد.  ...

برچسب‌ها: , , , , ,

نویسنده:

شنبه 15 آبان 1395 - 01:25

ادامــه مطلــب
در این بخش دانلود پرسشنامه  ای که به منظور جمع‌اوری اطلاعات پژوهشی با عنوان "بررسی شایستگی های حرفه ای شهرداران نواحی مناطق ....  با رویکرد مدیریت شهری"  تدوین شده است، برای دانلود قرار داده شده است. این پرسشنامه در 7 صفحه و با فرمت PDF می‌باشد. ...

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

نویسنده:

شنبه 15 آبان 1395 - 01:24

ادامــه مطلــب
در این بخش پرسشنامه ارزیابی بهسازی بافت فرسوده با رویکرد مردمی در آن برای دانلود قرار داده شده است. این پرسشنامه در 3 صفحه و با فرمت PDF می‌باشد. ...

برچسب‌ها: , , , , , , ,

نویسنده:

شنبه 15 آبان 1395 - 01:17

ادامــه مطلــب
در این بخش پرشنامه ‌ای که برای مشخص شدن ویژگی‌هایی که از میدان ..... در ذهن پرسش‌ شوندگان شکل گرفته ،طرح شده است، برای دانلود قرار داده شده است. این پرسشنامه در 9 صفحه و با فرمت PDF می‌باشد. ...

برچسب‌ها: , , , ,

نویسنده:

شنبه 15 آبان 1395 - 01:15

ادامــه مطلــب
در این بخش پرسشنامه شناسایی عوامل موثر در بروز شهر یاد گیرنده ...  برای دانلود قرار داده شده است. این پرسشنامه در 6 صفحه و با فرمت PDF می‌باشد.  ...

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

نویسنده:

شنبه 15 آبان 1395 - 01:15

ادامــه مطلــب
در این پخش پرشنامه ای  که  به بررسی میزان  تعلق مکانی مردم به یک فضای شهری می‌پردازد برای دانلود قرار داده شده است. این پرسشنامه در 2 صفحه و با فرمت PDF می‌باشد.  ...

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

نویسنده:

شنبه 15 آبان 1395 - 01:14

ادامــه مطلــب
در این بخش پرسنامه ای که به منظور بررسی و تعبیین اثرات ایجاد و گسترش تعاونی روستایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستای .... تدوین شده است برای دانلود قرار داده شده است. این پرسشنامه در 3 صفحه و با فرمت PDF می‌باشد. ...

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

نویسنده:

شنبه 15 آبان 1395 - 01:14

ادامــه مطلــب
تعداد صفحات : 266